Sabtu, 03 April 2010

150 KISAH TELADAN ABU BAKAR SHIDDIQ

Penerbit Al-’Itishom Cahaya Umat

Penulis : Ahmad Abdul ‘Aal At-Tahtawi

Abu Bakar Adalah Sahabat Yang Paling Utama Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, “Kami selalu mem-bandingbandingkan para sahabat di masa Rasulullah saw. maka kami sepakat memilih Abu bakar yang paling utama, kemudian Umar, . Abu Bakar ash-Shiddiq ra. adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam, dan selalu menyertai Rasulullah sepanjang hidupnya baik di Makkah maupun di. Madinah. Tidak hanya itu, beliau adalah sahabat Rasulullah saw. sekaligus teman

Kehidupan Abu Bakar ra. Merupakan lembaran-lembaran indah berisi rekaman sejarah Islam yang mampu mengungguli semua model sejarah umat manusia. Kemuliaan dan keikhlasan Abu Bakar, juga kegigihannya dalam berjihad dan berdakwah untuk menegakkan prinsip kebenaran dalam sejarah umat.
Buku ini adalah tetesan pertama dari serial Khulafaur-Rasyidin. Semoga buku ini memberikan kemudahan kepada para pembaca dan menjadi sumber manfaat bagi umat manusia untuk meraih kejayaan Islam kembali.

HARGA Rp.20.000 DISKON 20-40%

About the Author

I'm Dilipkumar, the founder of Wordpresstoblogger.info. This blogger Template was made by me, if you like it Subscribe to Our Feed and Follow Me on Twitter Wptoblogger

    Other Recommended Posts

  • BUKUBUKUITISOM
 
back to top